در جلسه این هفته مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می گیرد؛

ادامه بررسی مواد مربوط به «شورای فقهی» در طرح بانک مرکزی


کد خبر: 5135
در جلسه این هفته(چهارشنبه22شهریور) مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که پس از رد موادی از آن در شورای نگهبان از سوی مجلس به مجمع ارجاع شده است، ادامه پیدا می کند.

 

به گزارش مرکز روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در آخرین جلسه، اعضای مجمع با «تشکیل و محدوده وظایف شورای فقهی بانک مرکزی» موافقت کردند.

 

بر اساس تصمیم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای فقهی بانک مرکزی وظیفه تطبیق نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع را بر عهده دارد.


گزارش خطا
ارسال نظر