با موافقت مقام معظم رهبری:

 تعداد اعضای هیات عالی نظارت به 24 نفر افزایش یافت


کد خبر: 5149
 تعداد اعضای هیات عالی نظارت به 24 نفر افزایش یافت
هیات عالی نظارت برحسن اجرای سیاست های کلی نظام طرح توقف اجرای ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوبه مجلس شورای اسلامی را مغایر سیاست های کلی نظام ندانست .به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله  آملی لاریجانی، رئیس هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی در ابتدای جلسه با بیان اینکه آیین نامه جدید هیات عالی نظارت به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، گفت: طبق این ابلاغیه تعداد اعضا از 15 نفر به 24 نفر افزایش یافته است و روسای قوای سه گانه نیز به هیات عالی نظارت پیوسته اند.
در این جلسه مغایرت مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص " طرح توقف اجرای ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی" با سیاست های کلی نظام مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر جعفرقادری، نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجلس ایرادات و مغایرت های  مصوبه پیشین خود را برطرف کرده است.
پس از بیان نظرات اعضای هیات عالی نظارت، نظر کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع را مبنی بر مغایرت مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره "توقف اجرای ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی" به رای گذاشته شد که اعضا، مصوبه را مغایر سیاست های کلی نظام ندانستند. 
در ادامه جلسه بررسی مغایرت های مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص "طرح تامین مالی تولید و زیرساخت ها " با سیاست های کلی نظام در دستور کار قرار گرفت.
دکتر سید شمس الدین حسینی، رییس کمیسون اصل 44 قانون اساسی و جهش تولید مجلس شورای اسلامی در توضیحی، گفت: هدف این مصوبه تامین مالی پروژها می باشد. در تمام کشورها، نهادی متولی این مهم است، اما در کشور ما این تشتت وجود دارد و این مصوبه با تشکیل نهاد تامین مالی تولید و زیرساخت ها این خلا را مرتفع می کند.
پس از آن دکتر جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی و برخی اعضای هیات عالی نظارت نظرات خود را در خصوص ماده 2 این مصوبه راجع به تشکیل شورای عالی تامین مالی بیان کردند.
پس از این توضیحات، مغایرت کلیات ماده 2 این مصوبه مجلس با سیاست های کلی که کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع مطرح کرده بود، به رای گذاشته شد که مغایر شناخته نشد.

گزارش تصویری


گزارش خطا
ارسال نظر