سياست هاي‌ كلي‌ نظام‌ در بخش‌ معدن (ابلاغی 1379/11/03 - مصوب 1378/07/17 )


کد خبر: 5157

  • بخش معدن 

 سياست‌هاي كلي نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد "بخش معدن" مصوب مورخ1377/10/23 که در تاریخ1379/11/03 توسط مقام معظم رهبری تایید و طی شماره 1/76230 مورخ 1379/11/03  دفتر معظم له ابلاغ گردیده است.  


1- سياست‌گذاري و اطلاع‌رساني جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمين. 
2- تقويت خلاقيات و ابتكار و دستيابي به فن‎آوري‌هاي نوين و ارتقاء سطح آموزش و تربيت نيروي انساني و تعميق پژوهش و گسترش زمين‌شناسي بنيادي، اقتصادي، مهندسي، محيطي و دريايي براي بهره‎برداري مناسب از ذخاير معدني كشور.
3- ارتقاء سهم معدن و صنايع معدني در توليد ناخالص ملي و اولويت دادن به تأمين مواد مورد نياز صنايع داخلي كشور، صادرات مواد معدني فرآوري شده و استفاده از موقعيت ويژة زمين‌شناسي ايران و گسترش همكاري‌هاي بين‎المللي (علمي و فني و اقتصادي) جهت جذب و جلب دانش و منابع و امكانات داخلي و خارجي در زمينة اكتشافات معدني و ايجاد واحدهاي فرآوري و تبديل مواد معدني به مواد واسطه و مصرفي.
4- تعيين اولويت‌هاي مناطق داراي ظرفيت معدني و ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي رشد صنايع معدني و فلزي در بخش آلياژها و فلزات گران‌بها و عناصر كمياب و توليد مواد پيشرفته.

گزارش خطا