سياست‌هاي كلي نظام در بخش صنعت.(مصوب1384/05/22 - ابلاغی 1391/09/29 )


کد خبر: 5175

 سیاست­های کلی نظام در بخش صنعت (ابلاغی مقام معظم ر هبری مورخ 1391/09/29 )
 
1- افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، با :
- دستیابی به رشد مطلوب سرمایه گذاری صنعتی
- انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش­محور
- ارتقاء منزلت کار، تلاش و کارآفرینی.
   2-  افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی، براساس :
-          گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی
-          رعایت اندازه اقتصادی بنگاه­ها
-          لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضرور.
3- افزایش بهره­وری عوامل تولید بویژه نیروی کار و سرمایه
4- ارتقاء سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوری­های پیشرفته و راهبردی، با :
-          گسترش تحقیق و توسعه
-          ایجاد قدرت طراحی
-          تقویت همکاری مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور
-          تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان
-          بهره­گیری از مزیت­های نسبی موجود و کشف و آفرینش مزیت­های جدید نسبی و رقابتی
5- توسعه تشکل­های تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیم­سازی­ها با نهادینه سازی داوری­های تخصصی و حرفه­ای.
6- انسجام و تعادل منطقه­ای در کشور، از طریق : حمایت و ایجاد زیر ساخت­ها و زیربناها و برقراری مشوق­های مناسب با رعایت اصول آمایش سرزمینی و امنیتی.
7- رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور، با:
-          ارتقاء کیفیت کالاها
-          شناسایی و تحصیل بازار
-          حمایت­های مؤثر مالی، سیاسی و مقرراتی از صادرات صنعتی.
8-       گسترش صنایع دستی بویژه صنایع دارای محتوای فرهنگی و هنری و بهره گیری از صنعت گردشگری.
9-       ایجاد خوشه های صنعتی، از طریق : تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ به منظور هم­افزایی صنعت و ارتقاء توان رقابتی.

گزارش خطا