بررسی برنامه هفتم در جلسه مشترک کمیسیون های «اقتصادی، بازرگانی و اداری» و«زیربنایی و تولیدی» مجمع تشخیص مصلحت نظام


کد خبر: 5188
بررسی برنامه هفتم در جلسه مشترک کمیسیون های «اقتصادی، بازرگانی و اداری» و«زیربنایی و تولیدی» مجمع تشخیص مصلحت نظام
کمیسیون های «اقتصادی، بازرگانی و اداری» و «زیربنایی و تولیدی» مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت بررسی برنامه هفتم توسعه جلسه مشترک تشکیل دادند.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه مشترک کمیسیون های «اقتصادی، بازرگانی و اداری» و «زیربنایی و تولیدی» با حضور روسا و اعضای این دو کمیسیون، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیته های تخصصی دبیرخانه مجمع برگزار شد .

اعضای دو کمیسیون فصل اول لایحه برنامه هفتم با موضوع رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند. در این جلسه،همچنین مصوبات مجلس شورای اسلامی درباره ماده (۲) و تبصره ذیل آن با موضوع اهداف کمی سنجه های عملکردی رشد اقتصادی و بند »الف« ماده (۳) درباره تجهیز منابع، رسیدگی شد.

در جلسه مشترک کمیسیون های اقتصادی و زیربنایی مجمع، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به ارایه الگوی تدوین برنامه هفتم و همچنین الگوی تامین منابع مالی برنامه پرداختند که اعضای جلسه بر لزوم بروزرسانی این الگوها تاکید کردند.

لازم به ذکر است نتایج جلسات کمیسیون مشترک درباره برنامه هفتم، از حیث عدم مغایرت و انطباق با سیاست های کلی، برای تصمیم گیری نهایی به هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ارایه خواهدشد.

در این جلسه آقایان؛ دکتر محسن رضایی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، دکتر غلامرضا آقازاده، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید انصاری، دکتر محمدجواد ایروانی، دکتر محمدرضا باهنر، دکتر احمد توکلی، دکتر سعید جلیلی، دکتر داود دانش جعفری، دکتر محمد مخبر، دکتر محمد فروزنده و دکتر سید مرتضی نبوی حضور داشتند.

گزارش تصویری 


گزارش خطا
ارسال نظر