گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در مراسم سیزدهمین سالگرد ارتحال آیت الله سید موسی صالحی و یادواره شهدای والامقام روحانی شهرستان ساری/ 12 مهر 1402


کد خبر: 5199

 

گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در مراسم سیزدهمین سالگرد ارتحال آیت الله سید موسی صالحی و یادواره شهدای والامقام روحانی شهرستان ساری/ 12 مهر 1402

گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در مراسم سیزدهمین سالگرد ارتحال آیت الله سید موسی صالحی و یادواره شهدای والامقام روحانی شهرستان ساری/ 12 مهر 1402

گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در مراسم سیزدهمین سالگرد ارتحال آیت الله سید موسی صالحی و یادواره شهدای والامقام روحانی شهرستان ساری/ 12 مهر 1402

گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در مراسم سیزدهمین سالگرد ارتحال آیت الله سید موسی صالحی و یادواره شهدای والامقام روحانی شهرستان ساری/ 12 مهر 1402

گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در مراسم سیزدهمین سالگرد ارتحال آیت الله سید موسی صالحی و یادواره شهدای والامقام روحانی شهرستان ساری/ 12 مهر 1402

گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در مراسم سیزدهمین سالگرد ارتحال آیت الله سید موسی صالحی و یادواره شهدای والامقام روحانی شهرستان ساری/ 12 مهر 1402

گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در مراسم سیزدهمین سالگرد ارتحال آیت الله سید موسی صالحی و یادواره شهدای والامقام روحانی شهرستان ساری/ 12 مهر 1402

گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در مراسم سیزدهمین سالگرد ارتحال آیت الله سید موسی صالحی و یادواره شهدای والامقام روحانی شهرستان ساری/ 12 مهر 1402

گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در مراسم سیزدهمین سالگرد ارتحال آیت الله سید موسی صالحی و یادواره شهدای والامقام روحانی شهرستان ساری/ 12 مهر 1402

گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در مراسم سیزدهمین سالگرد ارتحال آیت الله سید موسی صالحی و یادواره شهدای والامقام روحانی شهرستان ساری/ 12 مهر 1402

گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در مراسم سیزدهمین سالگرد ارتحال آیت الله سید موسی صالحی و یادواره شهدای والامقام روحانی شهرستان ساری/ 12 مهر 1402

گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در مراسم سیزدهمین سالگرد ارتحال آیت الله سید موسی صالحی و یادواره شهدای والامقام روحانی شهرستان ساری/ 12 مهر 1402

 


گزارش خطا
ارسال نظر