گزارش تصویری نشست خبری همایش بین المللی "سیاست آسیایی و همسایگی جمهوری اسلامی ایران"/17 مهر 1402


کد خبر: 5203

گزارش تصویری نشست خبری همایش بین المللی

گزارش تصویری نشست خبری همایش بین المللی

گزارش تصویری نشست خبری همایش بین المللی

گزارش تصویری نشست خبری همایش بین المللی

گزارش تصویری نشست خبری همایش بین المللی

گزارش تصویری نشست خبری همایش بین المللی

گزارش تصویری نشست خبری همایش بین المللی

گزارش تصویری نشست خبری همایش بین المللی

گزارش تصویری نشست خبری همایش بین المللی

گزارش تصویری نشست خبری همایش بین المللی

گزارش تصویری نشست خبری همایش بین المللی

 

 

 

 


گزارش خطا
ارسال نظر