آغاز فرایند بررسی تدوین سیاست های کلی فرهنگ و هنر در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام


کد خبر: 5263
آغاز فرایند بررسی تدوین سیاست های کلی فرهنگ و هنر در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام
جلسه کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع بررسی ابعاد مسائل فرهنگی و هنری کشور به منظور تدوین سیاست های کلی "فرهنگ و هنر" به ریاست آیت الله اراکی  و با حضور اعضا کمیسیون و حجت الاسلام و المسلمين خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله محسن اراکی، رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع با تقدیر از اقدامات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضرورت بررسی های کارشناسی مورد نیاز هر گزاره در بندهای سیاستی را مورد تاکید قرار داد و گفت: کار ویژه مجمع تشخیص مصحلت نظام تدوین سیاست های کلی نظام می باشد، اما بدین منظور باید نسبت میان اصول فرهنگی و مهندسی فرهنگی تعیین شود.

وی تاکید کرد: اهداف سیاست های کلی باید منسجم و جهت دار تعریف و تعیین شوند. تا این سیاست های کلی بر کل عوامل فرهنگی کشور حاکم شود.

در ادامه جلسه دکتر حسین مظفر، نایب رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی با اشاره  به ارتباط وسیع و مشترک این کمیسیون با شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت:  ضرورت دارد ایده اولیه سیاست های کلی فرهنگ و هنر با مشارکت و هم فکری شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و تدوین شود.

حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به ستاد های چهارگانه این شورا اشاره کرد و گفت:  شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستادهای آن با در اختیار داشتن نقشه مهندسی فرهنگی کشور، در جهت تدوین ایده اولیه به مجمع تشخیص مصلحت و این کمیسیون کمک خواهند کرد تا در تدوین  بهتر و کارآمدتر سیاست مهمی چون سیاست های کلی فرهنگ و هنر که از وظایف مجمع می باشد، مشارکت داشته باشد.

در پایان جهت همکاری بیشتر و بهتر  دو نهاد در تدوین سیاست های کلی فرهنگ و هنر، مقرر گردید کار گروه مشترکی بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل گردد تا با همکاری و تبادل نظر، نسبت به تدوین پیش نویس ایده اولیه سیاست های کلی فرهنگ و هنر اقدام شود.

آغاز فرایند بررسی تدوین سیاست های کلی فرهنگ و هنر در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام

آغاز فرایند بررسی تدوین سیاست های کلی فرهنگ و هنر در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام

آغاز فرایند بررسی تدوین سیاست های کلی فرهنگ و هنر در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

آغاز فرایند بررسی تدوین سیاست های کلی فرهنگ و هنر در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام

آغاز فرایند بررسی تدوین سیاست های کلی فرهنگ و هنر در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام

آغاز فرایند بررسی تدوین سیاست های کلی فرهنگ و هنر در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام

آغاز فرایند بررسی تدوین سیاست های کلی فرهنگ و هنر در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام

آغاز فرایند بررسی تدوین سیاست های کلی فرهنگ و هنر در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام

آغاز فرایند بررسی تدوین سیاست های کلی فرهنگ و هنر در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

آغاز فرایند بررسی تدوین سیاست های کلی فرهنگ و هنر در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام


گزارش خطا
ارسال نظر