در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع صورت گرفت؛

بررسی چالش ها و راهکارهای مربوط به جذب و حمایت از نخبگان


کد خبر: 5295
بررسی چالش ها و راهکارهای مربوط به جذب و حمایت از نخبگان
 کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله محسن اراکی و با حضور اعضای کمیسیون ، معاون امور دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فنآوری و مدیرکل ایرانیان خارج از کشور تشکیل جلسه داد و به بررسی ایده اولیه سیاست های کلی نخبگان پرداخت.

 

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ابتدای جلسه آیت الله اراکی، رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع با اشاره به تقسیم بندی نخبگان به سه گروه داخل کشور، خارج از کشور و نخبگان غیر ایرانی، تاکید کرد: مسائل مربوط به نخبگان کشور باید با اولویت و با ارائه یک طرح جامع، در کوتاه ترین زمان حل و فصل شود.

وی ادامه داد: باید زمینه ورود نخبگان ایرانی مقیم خارج فراهم شود. بدین منظور باید با کاهش برخی سخت گیری ها و تسهیل امور آنها، مشکل اقامت و اشتغال آنها را برطرف کرد. همچنین موضوع مربوط به دوتابعیتی ها را نیز باید حل و فصل کرد.

رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع با طرح موضوع "مهاجرت عادی" و "مهاجرت نخبگان" افزود: مهاجرت نخبگان باید مدیریت و کنترل شود و برای جلوگیری از مهاجرت آنها باید حداقل 4 مسئله اصلی نخبگان شامل اشتغال شایسته، ادامه تحصیل، اعطای حقوق و امتیازات و نیز حل مسئله سربازی آنها را در قالب یک بسته تشویقی جامع فراهم ساخت تا مانع از گریز نخبگان از کشور شود.

در ادامه جلسه دکتر مظفر، نایب رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی، با ارائه گزارشی از پیشینه و سوابق بررسی های انجام گرفته در این خصوص و تدوین ایده اولیه "سیاست های کلی نخبگان" در دبیرخانه مجمع، گفت: موضوع تدوین سیاست های کلی نخبگان در پیوست حکم دوره هشتم مجمع به عنوان تکلیف مجمع تشخیص بیان شده است و بر این اساس، موضوع در دستور کار مجمع قرار گرفته و مأموریت تدوین و بررسی آن به کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی ابلاغ گردیده است.

 وی ادامه داد: کمیسیون نیز پس از برگزاری چندین جلسه با کارشناسان و صاحب نظران این حوزه، ایده اولیه را در 12 بند سیاستی تدوین کرد، اما با توجه به گذشت زمان نیاز است که این ایده متناسب با شرایط جدید، باز تدوین و ارائه گردد. از این رو کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه با مشارکت نهاد ها و دستگاه های مرتبط از قبیل وزارت علوم، بنیاد ملی نخبگان، اداره کل شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و ... ایده اولیه را در 5 بند سیاستی، برای ارائه به کمیسیون اصلی علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تنظیم کرده است.

در این جلسه پس از ارائه گزارش های حاضران و بحث و تبادل نظر اعضا، مقرر گردید که آمارهای مربوط به وضعیت نخبگان از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امور خارجه، بنیاد ملی نخبگان و شورای عالی انقلاب فرهنگی به کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع ارائه شود تا با تلفیق و تجمیع آنها خلاءها و کاستی های گزارش موجود برطرف شود. همچنین دستگاه های مربوط با نگاه به چالش ها و مشکلات موجود، راه حل های خود را ارائه کنند تا در بندهای ایده اولیه گنجانده شود.

بررسی چالش ها و راهکارهای مربوط به نخبگان کشور

بررسی چالش ها و راهکارهای مربوط به نخبگان کشور

بررسی چالش ها و راهکارهای مربوط به نخبگان کشور


گزارش خطا
ارسال نظر