برگزاری اولین نشست "هم اندیشی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اندیشکده های کشور"


کد خبر: 5303
برگزاری اولین نشست
اولین نشست "هم اندیشی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اندیشکده های کشور" از سوی پژوهشکده تحقیقات راهبردی این نهاد برگزار خواهد شد.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع، اولین نشست هم اندیشی با عنوان  "هم اندیشی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اندیشکده های کشور" 27 آذرماه توسط پژوهشکده تحقیقات راهبردی  این نهاد  در  محل مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار خواهد شد.


گزارش خطا
ارسال نظر