هیات عالی نظارت "طرح سامان دهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها "را مغایر با سیاست های کلی ندانست


کد خبر: 5319
هیات عالی نظارت
هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در بند 2 ماده 6، "طرح سامان دهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها " را رافع مغایرت این طرح با سیاست های کلی نظام دانست و عدم مغایرت آن با سیاست های کلی نظام را تصویب کرد.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه هیات عالی نظارت که به ریاست دکترمحمدباقر ذوالقدر، دبیر هیات عالی نظارت و با حضور اکثریت اعضای این هیات و نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی  تشکیل شد، مغایرت بند 2 ماده 6، تنها ماده باقی مانده از مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص "طرح سامان دهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها " با سیاست های کلی نظام را مورد بررسی قرار داد.


هیات عالی نظارت پیش تر بند ۲ ماده ۶ طرح سامان دهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها را مغایر سیاست های کلی تامین اجتماعی و سیاست های کلی امنیت قضایی دانسته بود.
اعضاء هیئت عالی نظارت با در نظر گرفتن اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس شورای اسلامی در جهت رفع مغایرت های آن با سیاست های کلی، پس از تبادل نظر و ارائه دیدگاه ها، به اتفاق آراء آنرا مغایر سیاست های کلی ندانست.هیات عالی نظارت در ادامه جلسه، بررسی مغایرت ها و عدم انطباق فصول 5 و 6 برنامه هفتم مصوب مجلس با سیاست های کلی نظام را در دستور کار قرار داد.


در ابتدا، برخی اعضای هیات عالی نظارت با اشاره به بررسی های مقدماتی انجام گرفته در کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع، مصوبه مجلس در این فصول  از برنامه را با سیاست های کلی تامین اجتماعی غیر منطبق دانستند و پیشنهاد دادند مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم، دولت را مکلف به ارائه "لایحه جامع تامین اجتماعی" مبتنی بر سیاست های کلی تامین اجتماعی، در یک بازه زمانی شش ماهه، نماید.


در ادامه با توضیحات دکتر مصری، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و دکتر منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و با تاکید بر اهتمام دولت و مجلس شورای اسلامی بر تحقق منویات مقام معظم رهبری و اجرای درست سیاست های کلی نظام و رفع ایرادات مصوبه مجلس، بجای حذف بر اصلاح این بخش از برنامه هفتم تاکید کردند.


بنابراین گزارش، اعضا هیئت عالی نظارت پس از بیان نظرات موافق و مخالف و بحث و بررسی در خصوص جزییات پیشنهادات مطرح شده و با توجه به اهمیت موضوعات مطرح شده در این فصول، به منظور بررسی متقن تر فصول 5 و 6  با ارجاع مجدد آن به کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع موافقت کردند.

هیات عالی نظارت

هیات عالی نظارت

هیات عالی نظارت

هیات عالی نظارت

هیات عالی نظارت

هیات عالی نظارت

هیات عالی نظارت

 

 


گزارش خطا
ارسال نظر