قهرمانان متصل به نور


کد خبر: 5328
آیت‌الله آملی‌لاریجانی:‌ برخی فیلسوفان غربی در مقام نقد مدرنیته گفته‌اند زندگی مدرن، برخاسته از آموزه‌های مدرنیته، حیات قهرمانی یا به قول آنها Heroic Life را از بین برده است.

 در حالیکه یکی از مهمترین خصائص مکتب اسلام، قهرمان پروری است؛ آن هم قهرمانانی متصل به عالم نور که ارزشهای الهی را زنده می کنند و حیات قهرمانی را در جامعه رواج می دهند. شهید سلیمانی این‌چنین بود.

 

قهرمانان متصل به نور

قهرمانان متصل به نور

قهرمانان متصل به نور

قهرمانان متصل به نور


گزارش خطا
ارسال نظر