مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار می کند؛

نشست علمی - پژوهشی "قوه قضائیه، اهتمام به اسناد بالادستی"


کد خبر: 5343
کارگاه تخصصی «قوه قضائیه، اهتمام به اسناد بالادستی» که نشست دوم علمی - پژوهشی همایش اندیشه های قضائی مقام معظم رهبری است فردا یک شنبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بر گزار می شود.

 

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نشست تخصصی به بررسی اهتمام قوه قضائیه نسبت به اسناد بالادستی و سیاست های کلی ابلاغی پرداخته خواهد شد.

در این نشست که با همکاری پژوهشکده قوه قضائیه برگزار می شود، موضوعات مختلفی توسط حقوقدانان مورد بررسی قرار می گیرد که به قرار زیر است:

قوه قضائیه و سیاست های کلی ابلاغی؛ توسط آقای دکتر صمد موسوی خوشدل

جایگاه سیاست های کلی قضائی در حکمرانی قضائی؛ توسط حجت الاسلام آقای دکتر مهدی هادی

ضرورت تدوین سیاست های کلی حقوق عامه وگسترش آزادی های مشروع توسط آقای دکتر محمدرضا ویژه 

به روز رسانی سند تحول در پرتو سند سیاست های کلی، توسط آقای دکتر علی پروینی

فرایند تصویب، ابلاغ، اجراء، بازنگری و الزامات تحقق سیاست های کلی توسط آقای دکتر علی احمدی

اولویت های سیاستگذاری کلان در امور قضائی، توسط آقای دکتر سید علی کاظمی

بایسته های نظام سازی قضائی در پرتو سیاست های کل، توسط آقای دکتر شهید شاطری پور اصفهانی

کاوش چند و چون تحقق نظریه تعادل پویا درسیر تنظیم سیاست های کلی قضائی، توسط آقای دکتر محمد وزین کریمیان

 تحولات سیاست های کلی در بخش قضائی، توسط آقای دکتر مسلم آقایی طوق

نشست علمی - پژوهشی

 


گزارش خطا
ارسال نظر