گزارش تصویری حضور دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام در راهپیمایی روز 22 بهمن در تهران


کد خبر: 5358
گزارش تصویری حضور دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام در راهپیمایی روز 22 بهمن در تهران

گزارش تصویری حضور دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام در راهپیمایی روز 22 بهمن در تهرانگزارش تصویری حضور دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام در راهپیمایی روز 22 بهمن در تهران

 


گزارش خطا
ارسال نظر