گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت/8 اسفند ۱۴۰۲


کد خبر: 5375
هیات عالی نظارت در ادامه بررسی موارد مغایرت مصوبه مجلس درخصوص لایحه برنامه پنج ساله هفتم به ریاست دکتر ذوالقدر عصر امروز سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ تشکیل جلسه داد و متن اصلاحی مجلس شورای اسلامی درباره اهداف کمی ماده ۴۲ این برنامه را موافق با سیاست های کلی نظام دانست، اما از آنجا که دولت مجاز دانسته شده در سقف اعلامی، تولید نفت خام را افزایش دهد و الزامات آن تعیین نشده آن را واجد ابهام و عدم شفافیت دانست.

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت/8 اسفند ۱۴۰۲

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت/8 اسفند ۱۴۰۲

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت/8 اسفند ۱۴۰۲

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت/8 اسفند ۱۴۰۲

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت/8 اسفند ۱۴۰۲

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت/8 اسفند ۱۴۰۲

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت/8 اسفند ۱۴۰۲

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت/8 اسفند ۱۴۰۲

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت/8 اسفند ۱۴۰۲

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت/8 اسفند ۱۴۰۲

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت/8 اسفند ۱۴۰۲

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت/8 اسفند ۱۴۰۲

 


گزارش خطا
ارسال نظر