تأملی بر مفهوم سیاست‌های کلی و مباحث مرتبط با آن در مجمع تشخیص مصلحت


کد خبر: 5382

تأملی بر مفهوم سیاست‌های کلی و مباحث مرتبط با آن در مجمع تشخیص مصلحت

دکتر حبیب‌الله فتاحی اردکانی (معاون رئیس دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام)


گزارش خطا
ارسال نظر