گزارش تصویری حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر مقدس قم /17 فروردین 1403


کد خبر: 5395
آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور اعلام همبستگی با ملت مظلوم فلسطین همگام با آحاد ملت بزرگ ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کرد.

 

گزارش تصویری حضور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر مقدس قم /17 فروردین 1403

گزارش تصویری حضور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر مقدس قم /17 فروردین 1403

گزارش تصویری حضور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر مقدس قم /17 فروردین 1403

گزارش تصویری حضور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر مقدس قم /17 فروردین 1403

گزارش تصویری حضور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر مقدس قم /17 فروردین 1403

گزارش تصویری حضور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر مقدس قم /17 فروردین 1403

گزارش تصویری حضور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر مقدس قم /17 فروردین 1403

گزارش تصویری حضور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر مقدس قم /17 فروردین 1403

گزارش تصویری حضور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر مقدس قم /17 فروردین 1403

گزارش تصویری حضور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر مقدس قم /17 فروردین 1403

گزارش تصویری حضور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر مقدس قم /17 فروردین 1403

گزارش تصویری حضور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر مقدس قم /17 فروردین 1403

گزارش تصویری حضور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر مقدس قم /17 فروردین 1403

گزارش تصویری حضور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر مقدس قم /17 فروردین 1403

گزارش تصویری حضور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر مقدس قم /17 فروردین 1403

گزارش تصویری حضور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر مقدس قم /17 فروردین 1403

گزارش تصویری حضور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر مقدس قم /17 فروردین 1403

 


گزارش خطا
ارسال نظر