نحوه ساماندهی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی توسط سامانه ثبت الکترونیک اسناد


کد خبر: 5396
نحوه ساماندهی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی توسط سامانه ثبت الکترونیک اسناد
مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی را براساس ثبت در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، به مصلحت دانست.به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی برگزار شد و به بررسی تبصره های ۳ و ۲ ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سامانه ثبت الکترونیک اسناد پرداخت.

براساس این گزارش، در تبصره ۳ ماده ۱۰ این طرح آمده است: رسیدگی به ادعاهای ثبت شده در سامانه که حسب مورد مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ یا مشمول بند (۲) ماده (۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲ هستند به استثنای موارد مذکور در تبصره ۴ این ماده،بر اساس قوانین مذکور صورت گرفته و حسب مورد، منوط به استعلام از وزارتخانه های جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی است.

در ادامه این تبصره آمده است،پس از انقضای مواعد مذکور در این ماده، تقاضای جدید صرفاً در صورتی پذیرفته می شود که هیچ ادعایی توسط اشخاص ثالث در سامانه موضوع این ماده در خصوص ملک مورد ادعا و نیز هیچ معامله رسمی ناقل مالکیتی در خصوص پلاک ثبتی مذکور در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت نشده باشد، در غیر این صورت تقاضا توسط هیأت های موضوع قوانین مذکور پذیرفته نمی شود.
همچنین مصوب شد در صورتی که کلیه ادعاهای ثبت شده قبلی رد شوند،تقاضای جدید به موجب قوانین مذکور قابل پذیرش است.
در ادامه این نشست اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، با حذف تبصره ۲ ماده ۱۰ این طرح به دلیل تعارض مبنایی با مصوبه مجمع در مواد یک و ده این طرح موافقت کردند.


گزارش خطا
ارسال نظر