پیشینه کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی


کد خبر: 5399

 

کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یکی از کمیسیون‌های اصلی مجمع، در مهرماه 1376 تشکیل گردید. انجام امور کارشناسی این کمیسیون بر عهده کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد. کمیسیون دبیرخانه برای اجرای وظایف کارشناسی خود، به تعریف و اجرای طرح‌های پژوهشی، تشکیل کارگروه‌های تخصصی و برگزاری جلسات و نشست‌های کارشناسی در خصوص موضوعات علمی، فرهنگی و اجتماعی می‌پردازد.


گزارش خطا
ارسال نظر