وظایف و مأموریت های کمیسیون علمی فرهنگی و اجتماعی


کد خبر: 5400

با توجه به وظایف محول شده به مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی و احکام صادره از سوی مقام معظم رهبری، مأموریت‌های کلان مجمع در شرایط عادی کشور، عبارتند از:

  1. تدوین سیاست‌های کلی نظام با تبیین وضع موجود کشور
  2. نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با طراحی شاخص‌های مربوطه و ارزیابی عملکرد نهادهای مرتبط
  3. تشخیص مصلحت (حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان)
  4. پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام به مقام معظم رهبری
  5. ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در امور ارجاعی از سوی ایشان

کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی عهده‌دار اجرای این 5 مأموریت در خصوص موضوعات علمی، فرهنگی و اجتماعی می‌باشد.

کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی بر اساس 5 مأموریت کلی فوق‌الذکر مأموریت‌های 25 گانه مندرج در جدول ذیل را در سال 1398 در دستور کار خود دارد:

  

وظایف و مأموریت های کمیسیون علمی فرهنگی و اجتماعی


گزارش خطا
ارسال نظر