کمیته های تخصصی کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع:


کد خبر: 5401

 

 

  • علمی، پژوهشی و فناوری

science-technology@maslahat.ir

شماره تماس: 22915683

 

  • فرهنگی و هنری

cultural@maslahat.ir

شماره تماس: 22915662

 

  • اجتماعی (کمیته مبارزه با مواد مخدر و کمیته سلامت منحل و وظایف آن به کمیته امور اجتماعی محول شد)
social@maslahat.ir

شماره تماس: 22915663

 

  • زنان و خانواده

zanan-javanan@maslahat.ir

شماره تماس: 22276969

 

  • رسانه و فضای مجازی

cyberspace@maslahat.ir

شماره تماس : 22277253

 


گزارش خطا
ارسال نظر