بازتعریف نقش مناطق آزاد تجاری -صنعتی در اقتصاد ملی


کد خبر: 5419

pdf:  بازتعریف نقش مناطق آزاد تجاری -صنعتی در اقتصاد ملی

 

دکتر فریبرز محمدی - کمیته توسعه و آمایش سرزمین


گزارش خطا
ارسال نظر