اسناد مرتبط با سیاست های کلی


کد خبر: 5428

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

بیانیه گام دوم انقلاب 

 

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

آیین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی 

 

سند الزامات تحقق سیاست های کلی

 

 

 


گزارش خطا