فراخوان بودجه ای مجمع از کارشناسان و کارآفرینان


کد خبر: 94
دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در یادداشتی از متخصصان، کارشناسان، کارآفرینان و مردم خواست درباره لایحه پیشنهادی بودجه نظرات خود را ارسال نمایند.

دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در یادداشتی از متخصصان، کارشناسان، کارآفرینان و مردم خواست درباره لایحه پیشنهادی بودجه نظرات خود را ارسال نمایند.

متن کامل این یادداشت بدین شرح است:
طبق روال دولت لايحه بودجه سال آينده را به مجلس تقدیم کرده و مجلس شورای اسلامی بررسی آن را شروع كرده است و قبل از پايان سال آن را تصويب خواهد کرد. این فرآيند، سرنوشت اقتصادی كشور را برای یک سال رقم می زند و حوزه های گوناگون را تحت تأثیر خود قرار می دهد.

مجمع تشخيص مصلحت نظام وظيفه نظارت بر اين تصميمات را برعهده دارد، لذا ما هم به موازات بررسی های مجلس، جلساتی را در دبيرخانه با شركت كارشناسان خبره و اعضای محترم مجمع شروع كرده ايم بنابراین از متخصصان، كارشناسان، كارآفرينان و مردم عزيز می خواهم نظرات و پيشنهادهای خود را از همين طريق و يا سايت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ما ارايه نمایند.

ارسال نظرات و پیشنهادات در اینستاگرام:

ایمیل دریافت نظرات و پیشنهادات:


گزارش خطا
ارسال نظر