بررسی پیش‌نویس ساختار و اجزای سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام


کد خبر: 1619
پیش‌نویس ساختار و اجزای سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه شورای مدیران دبیرخانه مجمع مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه شورای مدیران باحضور دکتر محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان، روسای کمیسیون و مدیران دبیرخانه مجمع برگزار شد.

در این جلسه پیرامون پیش نویس ساختار و اجزا سیاست های کلی، بحث و بررسی شد که پس از مشورت و همفکری اعضای شورای مدیران مجمع، مقرر گردید با اعمال اصلاحاتی ، چارچوبی برای تنظیم سیاستهای کلی قرارگیرد.

در این جلسه همچنین موضوع بازبینی و بازنگری در آن دسته از سیاست‌های کلی که مدت نسبتاً طولانی از زمان تدوین و ابلاغ آنها گذشته است و این کار حسب دستور مقام معظم رهبری توسط دبیرخانه مجمع درحال انجام است، مورد بحث قرار گرفت.
همچنین کمیسیونهای دبیرخانه گزارش پیشرفت کار و ماموریت‌های خود را ارائه کردند و با نظر دبیر مجمع در خصوص تسریع در انجام و اتقان آن تصمیماتی اتخاذ شد.


گزارش خطا
ارسال نظر