پنجمین جلسه کمیسیون مشترک سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص برگزار شد


کد خبر: 1623
پنجمین جلسه کمیسیون مشترک سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به ریاست دکتر محمدباقر ذوالقدر و با حضور جمعی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط در محل دبیرخانه مجمع برگزار شد.به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه صبح چهارشنبه ۷ اردیبهشت ماه۱۴۰۱ کمیسیون مشترک، بندهای پیشنهادی کمیسیون‌های زیربنایی و تولیدی و کمیسیون سیاسی دفاعی و امنیتی مجمع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اعضای کمیسیون مشترک در این جلسه پیرامون بندهای مربوط به «آمایش سرزمین و توسعه دریا محور»، «کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی»، «تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی» و «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» به بحث و بررسی پرداخته و در برخی از موارد به جمع‌بندی نهایی رسیدند.

همچنین ادامه بررسی بندهای پیشنهادی کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی راجع به تقویت بنیه دفاعی، امنیتی و انتظامی هم به جلسه بعد کمیسیون مشترک موکول شد.


گزارش خطا
ارسال نظر