باحضور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت

بررسی تطبیقی آیین نامه هیئت نظارت با سند الزامات تحقق سیاست های کلی


کد خبر: 1634
هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام عصر روز سه شنبه 20 اردیبهشت ماه 1401 به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد.


به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه امروز هیئت عالی نظارت، آیین نامه نظارت بر اجرای سیاستهای کلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه پیشنهادها و گزارش کمیته تخصصی برای تطبیق آئین نامه با سند الزامات تحقق سیاستها که اخیراً به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است مورد بررسی قرار گرفت و مواد و تبصره های مربوط به کلیات و نحوه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی در قوانین از تصویب هیئت گذشت.

ادامه بررسی مقررات پیشنهادی کمیته تخصصی در خصوص نظارت بر مقررات و نظارت در مرحله اجرا، به جلسه بعد این هیئت موکول شد.

آیین نامه نظارت بر اجرای سیاست های کلی پس از بررسی هیئت عالی نظارت و تصویب شورای مجمع برای تایید، به محضر رهبر معظم انقلاب تقدیم می شود.


گزارش خطا
ارسال نظر