بررسی اولویت‌ها و اهداف سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت


کد خبر: 1657
اولویت‌ها و اهداف سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه کمیسیون مشترک مجمع به ریاست دکتر محمدباقر ذوالقدر دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.


در این جلسه که با حضور جمعی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، روسای کمیسیون ها و نمایندگانی از دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه برگزار گردید، اهداف و اولویت های برنامه هفتم توسعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه، دکتر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه در مجموع ۲۴بند پیشنهادی کمیسیون پیشنهادی ۳۲هدف و راهبرد تحقق آن گنجانده شده که بنا به پیشنهاد اعضای محترم مجمع در صحن، بنا داریم روی اهدافی که مسائل و نیازهای کشور است، تمرکز داشته باشیم و فلسفه این جلسه، بحث مستقل درباره اهداف سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه است که بتوانیم با توجه به مسائل، منابع و موانع بر روی اهداف و اولویت هایی توافق کنیم و پیشنویس کمیسیون را بر مبنای آن، بررسی مجدد کنیم.

در ادامه گزارشی از آسیب شناسی سازمان برنامه و بودجه پیرامون شش برنامه توسعه که پس از انقلاب اسلامی در ایران تصویب و اجرا شده است، با عنوان «تبیین مسائل کلیدی برای انعکاس در سیاست های کلی» ارائه شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه، نقطه نظرات خود را در این باره مطرح کردند.

این گزارش حاکی است : پس از اظهارات تعدادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع اولویت دادن به پیشرفت اقتصادی کشور در کنار اجرای سایر سیاست‌های کلی ابلاغی در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توافق اعضا قرار گرفت و مقرر شد کمیته ای متشکل از نمایندگان سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، محورها و متن اولویت‌های برنامه هفتم توسعه را تنظیم کنند تا در صحن مجمع مطرح و نهایی گردد.


گزارش خطا
ارسال نظر