در جلسه ای به ریاست آیت الله آملی لاریجانی صورت گرفت؛

بررسی الگوها و سازوکارهای سریع و کارآمد برای تقویت هیئت عالی نظارت مجمع


کد خبر: 1693
در جلسه امروز هیئت عالی نظارت، در ادامه بحث در خصوص آئین نامه نظارت، اعضاء هیئت بر روی مدل جدید و فرایند نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی در مجمع تشخیص و دبیرخانه آن توافق کردند.


به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت مجمع به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد و به بررسی آئین‌نامه داخلی این هیئت پرداخت.

در این جلسه، اعضای هیئت به موضوع فرایند، ساختار و الگوی اجرایی چابک و کارآمد برای استفاده از ظرفیت‌های نظارتی کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون‌های دبیرخانه مجمع برای افزایش دقت و سرعت در امر نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی پرداختند و مقرر شد از این پس کمیسیون‌های اصلی و کمیسیون‌های دبیرخانه مجمع در امر نظارت فعال شوند و واحدی تحت اشراف دبیر مجمع بر انجام امور ستادی نظارت، پس از ارجاع موضوعات به کمیسیون‌های اصلی و دبیرخانه، به جمع بندی محتوا و مستندات برای هیئت عالی نظارت مبادرت کند. ضمناً بر اساس مصوبه هیئت عالی نظارت، دبیر مجمع، دبیر این هیئت خواهد بود.

خاطر نشان می‌شود بررسی بندهای دیگر آئین‌نامه هیئت عالی نظارت به جلسات بعد این هیئت موکول شد.


گزارش خطا
ارسال نظر