تاکید کمیسیون مشترک مجمع بر رعایت سقف لایحه بودجه در مجلس


کد خبر: 1698
اعضای کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیستمین و یکمین جلسه خود، موارد دیگری از سیاستهای کلی پیشنهادی برنامه هفتم توسعه را در خصوص اصلاح ساختار بودجه مورد بحث و بررسی قرار دادند.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه کمیسیون مشترک که به ریاست دکتر محمدباقر ذوالقدر و با حضور برخی اعضای مجمع و نمایندگانی از دولت و مجلس برگزار شد، اعضای کمیسیون مشترک مواد دیگری از سیاست‌های کلی برنامه هفتم در خصوص اصلاح ساختار بودجه را برای ارائه به صحن مجمع مورد بررسی قرار دادند.

در این جلسه اعضای کمیسیون مشترک بر استقلال بودجه دولت از عواید حاصل از صادرات نفت تاکید کردند و مقرر کردند « تامین هزینه های دولت صرفاً از محل درآمدهای عمومی باشد» و «عواید حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات و سایر دارایی های سرمایه ای به تامین طرح های زیرساختی ملی اختصاص یابد.»

اعضای کمیسیون در این جلسه همچنین مقرر کردند که «لوایح بودجه سالیانه باید منطبق با سیاست های کلی و در اجرای برنامه پنج ساله تنظیم و تصویب گردد. رسیدگی در مجلس با رعایت اهداف و حفظ ساختار کلی و انسجام لایحه در سقف لایحه دولت صورت گیرد.» و همچنین  «تعیین سهم درصد در بودجه» ممنوع است.

در این جلسه، آقایان پرویز داودی، سید مرتضی نبوی، محمدی عراقی، محمدجواد ایروانی، حسین مظفر، مجید انصاری، صادق واعظ‌زاده، سید مصطفی میرسلیم، داود دانش جعفری و آقازاده از اعضای مجمع دیدگاه‌های خود را درباره برنامه هفتم توسعه بیان کردند و ادامه بحث و بررسی درباره سایر بندهای سیاست‌های کلی برنامه هفتم به جلسه بعد کمیسیون مشترک موکول شد.


گزارش خطا
ارسال نظر