تاکید کمیسیون مشترک مجمع بر اصلاح نظام پولی بانکی و تحول در نظام مالیاتی


کد خبر: 1699
اعضای کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیستمین و دومین جلسه خود، موارد دیگری از سیاست‌های کلی پیشنهادی برنامه هفتم توسعه را در خصوص اصلاح ساختار بودجه مورد بحث و بررسی قرار دادند.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه کمیسیون مشترک که به ریاست دکتر محمدباقر ذوالقدر و با حضور برخی اعضای مجمع و نمایندگانی از مجلس، قوه قضاییه و ستاد مشترک نیروهای مسلح برگزار شد، اعضای کمیسیون مشترک مواد دیگری از سیاست‌های کلی برنامه هفتم در خصوص اصلاح ساختار بودجه را برای ارائه به صحن مجمع مورد بررسی قرار دادند.


در این جلسه کمیسیون مشترک بر « اجتناب از تغییر سقف لایحه دولت در مجلس و ممنوعیت تعیین سهم درصد بودجهبه‌جز موارد مصرح در سیاست کلی تاکید کردند.

اعضای کمیسیون در این جلسه همچنین مقرر کردند که « نظام مالیاتی با رویکرد؛ تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی، محدود و هدفمندسازی معافیت‌ها، استقرار سامانه یکپارچه هوشمند مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد، با تاکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی متحول شود» باشد و همچنین در موضوع «اصلاح نظام پولی و بانکی کشور بر اساس سیاست‌های کلی مربوطه» به جمع‌بندی رسیدند.

در این جلسه، آقایان پرویز داودی، سید مرتضی نبوی، محمدی عراقی، محمدجواد ایروانی، حسین مظفر، مجید انصاری، صادق واعظ زاده، سید مصطفی میرسلیم، سعید جلیلی و غلامرضا آقازاده از اعضای مجمع دیدگاه‌های خود را درباره برنامه هفتم توسعه بیان کردند و ادامه بحث و بررسی درباره سایر بندهای سیاست های کلی برنامه هفتم به جلسه بعد کمیسیون مشترک موکول شد.


گزارش خطا
ارسال نظر