با حضور دکتر ذوالقدر و موضوع بررسی «سیاست های کلی معدن» برگزار شد؛

اولین جلسه مشترک کمیسیون های دبیرخانه در دوره نهم مجمع تشخیص مصلحت نظام


کد خبر: 1770
با حضور دکتر محمدباقر ذوالقدر اولین جلسه مشترک کمیسیون های دبیرخانه در دوره نهم مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع بازنگری در سیاست های کلی معدن برگزار شد.


به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه مشترک روسا و دبیران کمیسیون های دبیرخانه مجمع با موضوع بازنگری در سیاست های کلی معدن بررسی شد.

در این جلسه مهندس سعیدی کیا، رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع و دکتر عظیمی دبیر کمیته معدن، گزارشی از روند بررسی سیاست های کلی فعلی در بخش معدن و بندهای پیشنهادی این کمیسیون را ارائه دادند.

در ادامه دکتر ذوالقدر با تشریح فرایند بازنگری سیاست های کلی کمیسیون های تخصصی، کمیسیون مشترک و صحن مجمع به شش عامل و معیار بازنگری در سیاست های ابلاغی اجرایی اشاره کرد و گفت: در بررسی بندهای سیاست های فعلی، موضوع کلی بودن و عدم ورود به ساحت اجرا، شفافیت و صراحت، استحکام و کارآمدی و اثربخشی سیاست ها باید مورد مداقه قرار گیرد.

وی افزود: در سیاست های کلی معدن نیز باید توجه داشته باشیم که این بخش با چه تهدیدها و بحران هایی روبرو است، به عبارتی مهم ترین مساله بخش معدن چیست؟ و چه فرصت ها و ظرفیت ها و مزیت هایی دارد. با توجه به اینکه معدن از انفال محسوب می شود حمایت کنیم و بایستی در نظر داشته باشیم که معادن کشور تجدید پذیر نیستند.

در ادامه جلسه، پس از بررسی چهار بند فعلی سیاست های کلی معدن و بندهای پیشنهادی، مفاهیمی چون «تبدیل سرمایه معدنی کشور به سرمایه ملی پایدار»، «برداشت صیانتی از معادن»، «جلوگیری از صادرات مواد خام معدنی»، «تاکید بر گسترش اکتشافات و کاوشها با فناوری نوین و بروزرسانی اطلس جامع معادن کشور»، «اولویت دادن به تامین نیازهای صنایع کشور»، «تکمیل زنجیره ارزش»، «ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی» و «استفاده از ظرفیت های معدنی فرامرزی» مورد تاکید حاضرین قرار گرفت و مقرر شد کمیسیون زیربنایی و تولیدی، بندهای سیاست های کلی معدن را با عنایت به موارد فوق، بازنویسی و در جلسات آتی ارائه نماید.


گزارش خطا
ارسال نظر