ترکیب اعضای هیئت عالی نظارت مجمع در دوره نهم مشخص شد


کد خبر: 1779
ترکیب اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص و اعلام شد.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اولین جلسه صحن مجمع، ترکیب پانزده نفره اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مشخص شد.
این هیئت 15 عضو دارد که دو تن از اعضای حقوقی شامل رئیس و دبیر مجمع و 13 تن به انتخاب اعضای مجمع تعیین می شوند. در این جلسه 13 عضو حقیقی توسط اعضای مجمع تعیین شدند.

گزارش خطا
ارسال نظر