از سوی دکتر اسداللهی در احکامی جداگانه؛

مدیران کل « پیگیری های ویژه» و «تشریفات و امور بین الملل» مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شدند


کد خبر: 1795
دکتر غلامرضا اسداللهی، رئیس دفتر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، در احکامی جداگانه، مدیران کل « پیگیری های ویژه» و «تشریفات و امور بین الملل» مجمع تشخیص مصلحت نظام را منصوب کرد.


به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر غلامرضا اسدالهی، رئیس دفتر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، سید حمید موسوی را به سمت « مدیر کل پیگیری های ویژه» و خسرو نادری را به سمت «مدیرکل تشریفات و امور بین الملل»  مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد.


گزارش خطا
ارسال نظر