با حضور مدیران و روسای کمیسیون های دبیرخانه مجمع بررسی شد؛

راهکارهای هماهنگی و هم افزایی بیشتر میان کمیسیون ها و اجزای مجمع


کد خبر: 1802
جلسه شورای مدیران و روسای کمیسیون های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.


به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه مشترک مدیران، روسای کمیسیون های دبیرخانه مجمع به ریاست دکتر محمدباقر ذوالقدر برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، گزارشی از موضوعات و مباحث شورای مجمع، هیئت عالی نظارت و کمیسیون های اصلی مجمع ارائه شد و دبیر مجمع با اشاره به جلسات و بررسی هایی که در کمیسیون خاص مجمع و کمسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی و کمیسیون سیاسی، امنیتی و دفاعی دبیرخانه در خصوص مسائل جاری کشور انجام شده است، از تلاش این مجموعه ها در انجام بررسی های دقیق منقح و کارشناسی قدردانی کرد.

دکتر ذوالقدر با اشاره به ضرورت هماهنگی و هم افزایی بین اجزا و ارکان دبیرخانه و کمیسیون ها با یکدیگر و نیز همکاری کمیسیون ها با هیئت عالی نظارت، رابطه ساختاری و هماهنگی بین کمیسیونها و پژوهشکده تحقیقات راهبردی، تاکید کرد: داشتن سازوکار هماهنگی و ارتباطات سازمان یافته بین این اجزا با در نظر گرفتن هم پیوندی و ارتباط موضوعات در دستور کار آنها، بررسی ها را دقیق تر و جامع تر و منسجم تر خواهد کرد. به عنوان مثال در تدوین یا بازنگری سیاست های کلی و در نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی یا حل موضوعات اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، مشارکت چند کمیسیون و پژوهشکده در یک عنوان را طلب می کند.

در ادامه برخی از شرکت کنندگان دیدگاه های خود را در خصوص فرایند تولید و بازنگری سیاست و چگونگی هماهنگی ساختاری و هم افزایی بیشتر بین کمیسیون ها و پژوهشکده تحقیقات راهبردی، شورای صحن و هیئت عالی نظارت بیان کردند که توسط دبیر مجمع مورد جمع بندی قرار گرفت.


گزارش خطا
ارسال نظر