با حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

اولین نشست هم اندیشی کمیسیون ها و کمیته های دبیرخانه مجمع در دوره نهم


کد خبر: 1828
نشست هم اندیشی فراگیر روسا و دبیران کمیسیون ها و کمیته های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور دکتر محمدباقر ذوالقدر برگزار شد.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این کارگاه یک روزه، ماموریت، وظایف و کارویژه کمیسیون های دبیرخانه در دوره نهم این نهاد تشریح و تبیین شد.


دکتر ذوالقدر با اشاره به سومین سالگرد شهادت شهید جانفدا و سردار دلها، حاج قاسم سلیمانی گفت: وصیت نامه شهید سلیمانی دربرگیرنده ویژگی ها و خطوط اساسی مکتب سلیمانی است. دفاع مخلصانه و عاشقانه از دین و مظلومان، دلدادگی نسبت به خاندان عصمت و طهارت(ع)، تبعیت از امام و رهبری و ترجیح ولایت فقیه در همه مسائل به ویژه در امور سیاسی، دفاع از جمهوری اسلامی به عنوان خیمه گاه اسلام و ولایت به عنوان ستون مستحکم این خیمه و کشور ایران به عنوان قرارگاه حسین بن علی(ع)، عشق به لقاء حضرت حق و شهادت در راه خدا، محورها و ارکان این مکتب است و شهید سلیمانی مصداق این سخن خود بود که «برای شهید شدن باید شهید بود».

وی با اشاره به ابعاد زندگی و آثار شهادت این فرمانده عارف گفت: در آخرین دست نوشته اش چند ساعت قبل از شهادت نوشت: خداوندا مرا پاکیزه بپذیر، شوق دیدارت مرا بی تاب کرده است. او به دست شقی ترین و شرورترین موجودات روی زمین، همراه همرزمش ابومهدی المهندس، که شهید سلیمانی عراق بود ، به شهادت رسید. شهادت او همچون زندگی پربرکتش، منشا خیزش جدید و تزریق خونی تازه به پیکر انقلاب و جریان مقاوت بود و ما برای همیشه وامدار خون این شهید مظلوم هستیم و نامش و یادش و راهش را باید پاس بداریم و پرچم او را برافراشته نگه داریم.

دکتر ذوالقدر در خصوص نقش و مسئولیت کمیسیون ها و کمیته های تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص گفت: جمعی که امروز گردهم آمده اند، وظیفه خطیر تصمیم سازی و تامین محتوای تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت را عهده دار است. دبیرخانه مجمع بر اساس یک تصمیم درست، واجد پنج کمیسیون است با عناوین «علمی، فرهنگی و اجتماعی»، «اقتصادی، بازرگانی و اداری»، «سیاسی، امنیتی و دفاعی»، «حقوقی و قضایی»، «زیربنایی و تولیدی» که عهده دار انجام کارهای کارشناسی و تامین محتوای کمیسیون های اصلی صحن مجمع هستند. این کمیسیون ها ، در واقع دبیرخانه کمیسیون های اصلی مجمع محسوب می شوند.

وی با برشمردن مهمترین ماموریت های کمیسیون های دبیرخانه مجمع گفت: «رصد و پایش مستمر موضوعات، مسائل و تحولات کشور» متناسب با عنوان و حوزه مسئولیت هر کمیسیون و ارائه گزارش نوبه ای و موضوعی اولین وظیفه کمیسیون های دبیرخانه است که شناخت و اشراف کمیسیون ها بر تحولات جامعه و داشتن تحلیل در مورد آنها را می طلبد به گونه ای که حوادث و رویدادهای مهم کشور در همه عرصه های مختلف مورد غفلت قرار نگیرد.

وی افزود: «مشارکت فعال کمیسیون ها در تدوین و همچنین بازنگری سیاست های کلی نظام» و «مشارکت در انجام امور کارشناسی در موارد تشخیص مصلحت و اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان» دو وظیفه دیگر کمیسیون ها است.

دکتر ذوالقدر به نقش کمیسیون ها در نظارت بر اجرای سیاست های کلی اشاره کرد و گفت: در آئین نامه جدید نظارت بر اجرای سیاست ها که در حال بررسی و تصویب در صحن مجمع است، امر کارشناسی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی با مشارکت  کمیسیون های دبیرخانه در ابعاد تقنین، مقررات گذاری و اجرای سیاست ها انجام خواهد گرفت و کمیسیون نظارت فعلی برای تلفیق و جمع بندی نهایی گزارش های نظارتی ایفای نقش می کند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: ماموریت دیگر کمیسیون های دبیرخانه، شناسایی و برقراری ارتباط با نخبگان کشور و بهره گیری از دانش و تجربه آنان است و حساسیت و اهمیت موضوعات در دست بررسی مجمع تشخیص مصلحت اقتضا می کند که از همه ظرفیت های فکری کشور استفاده شود. و پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع عهده دار وظیفه ارتباط با مراکز علمی، دانشگاهی و نخبگانی کشور است.

دکتر ذوالقدر در بخش دیگری از اظهارات خود بر ضرورت روندشناسی و آینده پژوهی تاکید کرد و گفت: برای نگارش هر سیاست کلی که عمری حداقل ده ساله خواهد داشت، روندشناسی و آینده پژوهی از اهمیت فراوانی برخوردار است.

وی افزود: هر کمیسیون باید با ایجاد، اتاق وضعیت، مستمراً موضوعات حوزه ماموریت خود را رصد کرده و نتایج بررسی های خود را در قالب گزارش دقیق، علمی و کارشناسی به کمیسیون های اصلی منعکس کند.

در این نشست3ساعته، روسا و دبیران کمیسیون های مجمع در خلال مباحث سوالات، پیشنهادها، دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پیرامون مسائل گوناگون از جمله تدوین شاخص ها، مشارکت کمیسیون ها و اعضای مجمع در تبیین سیاست های کلی، شیوه گزارش گیری و ارزشیابی ها، نظام جمع سپاری، تقویت ارتباط دوسویه مجمع و نخبگان، لزوم پیگیری اجرای سیاست های کلی، دسترسی دبیرخانه به بانک های اطلاعاتی، تقویت ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی کشور و لزوم اشراف کمیسیون ها به مسائل حوزه خود و شناسایی مسائل راهبردی کشور را مطرح و مقرر شد در جلسه آتی این کارگاه، پیرامون سایر محورها و ماموریت های کمیسیون ها بحث و تبادل نظر صورت پذیرد.


گزارش خطا
ارسال نظر