در جلسات نوبت صبح و عصر روز شنبه بررسی شد؛

ادامه بررسی بودجه 1402 در جلسات فوق العاده هیئت عالی نظارت مجمع


کد خبر: 1876
هیئت عالی نظارت مجمع، صبح و عصر شنبه 20 اسفندماه 1401 در جلساتی فوق العاده به ریاست دکتر محمدباقر ذوالقدر، بندهایی از بودجه 1402 کشور را از حیث تطبیق و عدم مغایرت با سیاست های کلی نظام بررسی کرد.


به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه صبح هیئت عالی نظارت به بندهای متعدد تبصره های یک، چهار، شش و هفت بودجه1402 و الحاقیه های آن رسیدگی شد و با رای اعضا، موارد مغایر با سیاست های کلی «برنامه هفتم»، «نظام قانونگذاری»، «اقتصاد مقاومتی» و ... احصاء گردید.


هیئت عالی نظارت مجمع در بعداز ظهر روز شنبه برای بررسی تطبیق و عدم مغایرت بودجه 1402 با سیاست های کلی نظام، نیز تشکیل جلسه داد و در این جلسه فوق العاده، بندهایی از تبصره های 2، 6 ،7 و 8 لایحه بودجه بررسی شد که پس از استماع نظر نمایندگان دولت و مجلس و همچنین تبادل نظر اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، برخی از آنها مغایر سیاست های کلی شناخته شد.


همچنین در این جلسه که علاوه بر اعضای هیئت عالی نظارت و برخی دیگر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کمیسیون تلفیق و برخی از اعضای کمیسیونهای تلفیق، صنایع، اقتصاد و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، معاون بانک مرکزی و نماینده سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و رئیس مرکز نظارت و ارزیابی مجمع حضور داشتند، برخی از بندهای تبصره های یادشده دارای ابهام تشخیص داده شد و برخی نیز مغایر سیاست های کلی شناخته نشد.


ادامه بررسی بودجه سال آینده کشور از حیث مغایرت یا عدم تطبیق با سیاست های کلی نظام، در جلسات فوق العاده هیئت عالی نظارت مجمع پیگیری می شود. نظرات هیئت عالی، در مهلت قانونی به شورای نگهبان، اعلام خواهد شد.


گزارش خطا
ارسال نظر