پاسخ دفتر هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام به اظهارات یک نماینده مجلس


کد خبر: 5024
دفتر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، اظهارات خلاف واقع «کاظم دلخوش» را ناشی از بی اطلاعی ایشان از جایگاه قانونی هیئت عالی نظارت دانست.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دفتر هیئت عالی نظارت به اظهارات کاظم دلخوش، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست کلی نظام، پاسخ داد.
 
پاسخ دفتر هیئت عالی نظارت به این شرح است:
 
 اظهارات جناب آقای کاظم دلخوش، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، متأسفانه حکایت از عدم اشراف ایشان به جایگاه قانونی و وظایف هیئت عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد.
اصل 112 قانون اساسی از جمله وظایف مجمع را «تشخیص مصلحت در موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان» بر شمرده است در حالی که بند 2 اصل 110 قانون اساسی، «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» را در زمره وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری قرار داده و معظم‌له نیز این امر را به هیئت عالی نظارت تفویض فرموده‌اند. بدیهی است بررسی ها و تصمیمات این هیئت از مجمع مستقل بوده و مصوبات مجلس را صرفاً از حیث تطبیق یا مغایرت با سیاست های کلی بررسی می نماید.
 
ادعای دیگر ایشان در خصوص اینکه «در حال حاضر 15 طرح و لایحه از طرف مجلس در هیئت عالی نظارت مجمع خوابیده است» نیز فارغ از تعابیر به کار رفته در آن، غیرمستند و کاملاً غیرواقعی است.  
هیئت عالی نظارت با تشکیل جلسات متعدد و حتی فوق العاده، مصوبات مجلس را در اسرع وقت و پیش از پایان مهلت قانونی شورای نگهبان بررسی و نظرات خود را از طریق آن شورا منعکس کرده است. به گونه‌ای که حتی یک مورد تأخیر در رسیدگی هیئت عالی نظارت خارج از وقت قانونی اظهارنظر، وجود ندارد و اگر هیئت در مهلت20روزه اعلام نظر نکند، مصوبه مجلس از این جهت، نهایی می شود.
 
انتظار آن است که پیش از طرح این‌گونه اظهارات در فضای رسانه‌ای، ابعاد حقوقی موضوع، مورد تأمل و مداقه کافی قرار گیرد و از تکرار چنین سخنان عجولانه و غیرمستند اجتناب شود و ابهامات و احیاناً اشکالات موجود در فضایی مبتنی بر حسن نیت و توأم با تعامل مسئولانه، برطرف گردد.


گزارش خطا
ارسال نظر