در جلسه ای به ریاست آیت الله آملی لاریجانی:

هیئت عالی نظارت مجمع، ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی«سرخس»،«دوغارون» و «مازندران» و «ماده ۱۵مصوبه حمایت از گزارشگران فساد» را مغایر سیاست های کلی نظام ندانست


کد خبر: 5107
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام عصر روز سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد.


در ابتدای این جلسه، گزارشی از مغایرت های مصوبه مجلس در خصوص ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی «مازندران» و «سرخس» و «دوغارون» توسط کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع ارائه شد و در ادامه دکتر داود دانش جعفری، نتایج بررسی کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع را در خصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تبدیل و ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی در«سرخس» و «دوغارون» و «مازندران» مطرح کرد.


دکتر عبدالملکی، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، با اشاره به فرصت هایی که برای صادرکنندگان و سرمایه گذاران در مناطق آزاد تجاری-صنعتی «سرخس»، «دوغارون» و «مازندران» پیش بینی شده گفت: دولت معتقد به توسعه بی حد و حصر مناطق آزاد نیست اما معتقد است اگر مناطق به صورت درست جانمایی شوند، رشد صادرات، افزایش درآمد مالیاتی را شاهد خواهیم بود. همچنین قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در موافقت با ایجاد منطقه تجاری – صنعتی در سرخس و استاندار مازندران در خصوص ویژگی ها و مزایای ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی مازندران (امیرآباد، نوشهر، چپکرود-میرود) توضیحاتی ارائه کردند و بعد از آن موافقین و مخالفین به تبادل نظر پرداختند، در ادامه اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، با شرکت در رای گیری، ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی در «سرخس»، «دوغارون» و «مازندران» را مغایر سیاست های کلی نظام ندانستند.


دستور دوم جلسه هیئت عالی نظارت مجمع، بررسی مصوبه مجلس در خصوص «حمایت از گزارشگران فساد» بود که پس از ارائه گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع در خصوص ماده 15 آن، در خصوص عدم تعقیب گزارشگرانی که بدون سوء نیت گزارش خود در سامانه را ثبت و بارگزاری می نمایند، ارائه شد. این ماده در جلسه 15تیرماه هیئت عالی نظارت مجمع، دارای ابهام و مغایرت با سیاست های کلی تشخیص داده شده بودکه پس از تبادل نظر، اعضای هیئت عالی نظارت، به پیشنهاد کمیسیون نظارت مبنی بر باقی بودن مغایرت و ابهام، رای ندادند.


در این جلسه، دکتر محمدباقر ذوالقدر، دکتر پرویز داودی، دکتر حسین مظفر، مهندس محمدرضا باهنر، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید انصاری، حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، مهندس سید مصطفی میرسلیم، دکتر علی لاریجانی، دکتر عباسعلی کدخدایی، دکتر محمدجواد ایروانی، دکتر سعید جلیلی، دکتر سید مرتضی نبوی و آیت الله دری نجف آبادی، از اعضای هیئت عالی نظارت مجمع و دکتر حجت عبدالملکی، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، دکتر مالک رحمتی قائم مقام تولیت آستان مقدس رضوی و سید محمد حسینی پور، استاندار مازندران و  دکتر محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور حضور داشتند.

هیئت عالی نظارت مجمع، ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی«سرخس»،«دوغارون» و «مازندران»  و «ماده 15مصوبه حمایت از گزارشگران فساد» را مغایر سیاست های کلی نظام ندانست 

هیئت عالی نظارت مجمع، ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی«سرخس»،«دوغارون» و «مازندران»  و «ماده 15مصوبه حمایت از گزارشگران فساد» را مغایر سیاست های کلی نظام ندانست 

هیئت عالی نظارت مجمع، ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی«سرخس»،«دوغارون» و «مازندران»  و «ماده 15مصوبه حمایت از گزارشگران فساد» را مغایر سیاست های کلی نظام ندانست 

هیئت عالی نظارت مجمع، ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی«سرخس»،«دوغارون» و «مازندران»  و «ماده 15مصوبه حمایت از گزارشگران فساد» را مغایر سیاست های کلی نظام ندانست 

هیئت عالی نظارت مجمع، ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی«سرخس»،«دوغارون» و «مازندران»  و «ماده 15مصوبه حمایت از گزارشگران فساد» را مغایر سیاست های کلی نظام ندانست 

هیئت عالی نظارت مجمع، ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی«سرخس»،«دوغارون» و «مازندران»  و «ماده 15مصوبه حمایت از گزارشگران فساد» را مغایر سیاست های کلی نظام ندانست 

هیئت عالی نظارت مجمع، ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی«سرخس»،«دوغارون» و «مازندران»  و «ماده 15مصوبه حمایت از گزارشگران فساد» را مغایر سیاست های کلی نظام ندانست 

 

هیئت عالی نظارت مجمع، ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی«سرخس»،«دوغارون» و «مازندران»  و «ماده 15مصوبه حمایت از گزارشگران فساد» را مغایر سیاست های کلی نظام ندانست 

هیئت عالی نظارت مجمع، ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی«سرخس»،«دوغارون» و «مازندران»  و «ماده 15مصوبه حمایت از گزارشگران فساد» را مغایر سیاست های کلی نظام ندانست 

هیئت عالی نظارت مجمع، ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی«سرخس»،«دوغارون» و «مازندران»  و «ماده 15مصوبه حمایت از گزارشگران فساد» را مغایر سیاست های کلی نظام ندانست 

هیئت عالی نظارت مجمع، ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی«سرخس»،«دوغارون» و «مازندران»  و «ماده 15مصوبه حمایت از گزارشگران فساد» را مغایر سیاست های کلی نظام ندانست 

هیئت عالی نظارت مجمع، ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی«سرخس»،«دوغارون» و «مازندران»  و «ماده 15مصوبه حمایت از گزارشگران فساد» را مغایر سیاست های کلی نظام ندانست 

هیئت عالی نظارت مجمع، ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی«سرخس»،«دوغارون» و «مازندران»  و «ماده 15مصوبه حمایت از گزارشگران فساد» را مغایر سیاست های کلی نظام ندانست 

هیئت عالی نظارت مجمع، ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی«سرخس»،«دوغارون» و «مازندران»  و «ماده 15مصوبه حمایت از گزارشگران فساد» را مغایر سیاست های کلی نظام ندانست 

هیئت عالی نظارت مجمع، ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی«سرخس»،«دوغارون» و «مازندران»  و «ماده 15مصوبه حمایت از گزارشگران فساد» را مغایر سیاست های کلی نظام ندانست 

 


گزارش خطا
ارسال نظر