گزارش تصویری حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در راهپیمایی ضد صهیونیستی در محکومیت جنایات این رژیم جعلی در حمله به بیمارستان المعمدانی غزه/26 مهر 1402


کد خبر: 5217

 

گزارش تصویری حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در راهپیمایی ضد صهیونیستی در محکومیت جنایات این رژیم جعلی در حمله به بیمارستان المعمدانی غزه/26 مهر 1402

گزارش تصویری حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در راهپیمایی ضد صهیونیستی در محکومیت جنایات این رژیم جعلی در حمله به بیمارستان المعمدانی غزه/26 مهر 1402

گزارش تصویری حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در راهپیمایی ضد صهیونیستی در محکومیت جنایات این رژیم جعلی در حمله به بیمارستان المعمدانی غزه/26 مهر 1402

گزارش تصویری حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در راهپیمایی ضد صهیونیستی در محکومیت جنایات این رژیم جعلی در حمله به بیمارستان المعمدانی غزه/26 مهر 1402

گزارش تصویری حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در راهپیمایی ضد صهیونیستی در محکومیت جنایات این رژیم جعلی در حمله به بیمارستان المعمدانی غزه/26 مهر 1402

گزارش تصویری حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در راهپیمایی ضد صهیونیستی در محکومیت جنایات این رژیم جعلی در حمله به بیمارستان المعمدانی غزه/26 مهر 1402

 


گزارش خطا
ارسال نظر