دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع شد


کد خبر: 5456
دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع شد
دکتر محمد باقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور حکمی دکتر محمد رضا پورابراهیمی را به سمت رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع منصوب کرد.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر ذوالقدر با قدردانی از تلاشهای شایسته و مستمر دکتر داوود دانش جعفری در دوران ریاست کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر محمد رضا پورابراهیمی را به ریاست این کمیسیون منصوب کرد. 

دکتر ذوالقدر دراین حکم آورده است: کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری یکی از ارکان دبیرخانه مجمع است که تحرک، پویایی، بررسی های عمیق کارشناسانه و غنای محتوایی آن، نقش قابل توجهی در انجام موثر ماموریت های مجمع تشخیص مصلحت نظام به ویژه در شرایط فعلی کشور دارد.


گزارش خطا
ارسال نظر