برگزاری نوزدهمین جلسه تدوین پیش نویس سیاست‌های پولی و بانکی با حضور دبیر مجمع تشخیص


کد خبر: 1638
نوزدهمین جلسه پیش نویس سیاست‌های پولی و بانکی با حضور دکتر محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص و همچنین نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی و برخی اقتصاد دانان دانشگاهی شنبه۲۴ اردیبهشت۱۴۰۱ در محل دبیرخانه مجمع تشخیص برگزار شد.به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه که به ریاست دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، شرکت کنندگان به بررسی مبانی نظری پول و بانک در اقتصاد جمهوری اسلامی با تمرکز بر موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها پرداختند. درادامه  مقرر شد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مذاکرات انجام شده، گزارش کاملی از روند فعالیت‌های اقتصادی وبنگاه داری بانک‌ها ارائه دهد.


گزارش خطا
ارسال نظر