در کمیسیون مشترک مجمع تاکید شد؛

شاخص‌های عملکرد محیط زیست در برنامه هفتم حداقل ۵۰رتبه بهبود یابد


کد خبر: 1709
اعضای کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیستمین و پنجمین جلسه خود، موارد دیگری از سیاست‌های کلی پیشنهادی برنامه هفتم توسعه را در خصوص محیط زیست و امنیت انرژی مورد بحث و بررسی قرار دادند.


به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه کمیسیون مشترک که به ریاست دکتر محمدباقر ذوالقدر و با حضور برخی اعضای مجمع و نمایندگانی از مجلس، قوه قضاییه و سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، ستاد مشترک نیروهای مسلح، مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع برگزار شد، اعضای کمیسیون مشترک، دو بند الحاقی به سیاست‌های کلی برنامه هفتم را بررسی کردند.

اعضای کمیسیون در این جلسه پس از طرح دیدگاه‌های خود درباره شاخص های عملکردی محیط زیست بویژه آلودگی هوای کلان شهرها با الحاق بند پیشنهادی کمیسیون زیربنایی و تولید مجمع مبنی بر «بهبود شاخص های عملکردی محیط زیست حداقل پنج پله در هر سال، کاهش ده درصدی سالانه آلودگی هوای کلان شهرها و مدیریت اثرات و عوارض تغییر اقلیم با استفاده از ظرفیت‌های ملی، منطقه‌ای و بین المللی» به سیاست‌های برنامه هفتم توسعه کشور، موافقت کردند.

همچنین در ادامه اعضای کمیسیون مشترک با پرداختن به موضوع امنیت انرژی مقرر کردند که «افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی با سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی در اکتشاف و تولید مخازن و میادین مشترک» انجام پذیرد.

مصوبه دیگر کمیسیون راجع به «افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت و گاز در مخازن غیر مشترک با تاکید بر بهبود مستمر ضریب بازیافت به میزان متوسط یک درصد سالانه با سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی» بود.

در این جلسه، آقایان داود دانش جعفری، پرویز داودی، سید مرتضی نبوی، حسین مظفر، مجید انصاری، سید مصطفی میرسلیم، سعید جلیلی، غلامرضا آقازاده، صادق واعظ زاده از اعضای مجمع و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با مباحث دیدگاه‌های خود را درباره محیط زیست و مباحث انرژی های فسیلی و تجدیدپذیر در برنامه هفتم توسعه بیان کردند و ادامه بحث و بررسی درباره سایر مواد بند امنیت انرژی و سایر سیاست‌های کلی برنامه هفتم به جلسه بعد کمیسیون مشترک موکول شد.


گزارش خطا
ارسال نظر