سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر ابلاغی توسط مقام معظم رهبری(1385/07/12 )


کد خبر: 5182

 

1- مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیتها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و پیش سازهای آنها از قبیل کشت، تولید،ورود،صدور،نگهداری و عرضه مواد.
2- تقویت، توسعه ،تجهیز و استفاده فراگیر از امکانات اطلاعاتی، نظامی،انتظامی و قضایی برای شناسایی و تعقیب و انهدام شبکه ها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و بین المللی مرتبط با مواد مخدر و روانگردانها و پیش سازهای آنها.
3- تقویت، تجهیز و توسعه یگانها و مکانیزه کردن سامانه های کنترلی و تمرکز اطلاعات به منظور کنترل مرزها و مبادی ورودی کشور و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر، روانگردان و پیش سازهای آنها و تقویت ساختار تخصصی مبارزه با مواد مخدر در نیروی انتظامی و سایر دستگاههای ذیربط.
4- اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیب های ناشی از مواد مخدر و روانگردان با بهره گیری از امکانات دولتی و غیردولتی با تاکید بر تقویت باورهای دینی مردم و اقدامات فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی در محیط خانواده ، کار ، آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی.
5- جرم انگاری مصرف مواد مخدر و روانگردان و پیش سازهای آنها جز درموارد علمی،پزشکی،صنعتی و برنامه های مصوب درمان و کاهش آسیب.
6- ایجاد و گسترش امکانات  عمومی تشخیص، درمان ، بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع و فراگیر باهدف:
    1) درمان و بازتوانی مصرف کنندگان
   2 )کاهش آسیب ها
   3 )  جلوگیری از تغییر الگوی مصرف از مواد کم خطر به مواد پرخطر
7- اتخاذ تدابیر لازم برای  حمایت های اجتماعی پس از درمان مبتلایان به مواد مخدر و انواع روانگردان درزمینه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشکی  و حمایت های حقوقی و اجتماعی برای افراد بازتوانی شده و خانواده های آنها  
8- تقویت و ارتقاء دیپلماسی منطقه ای و جهانی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان در جهت:
    1)   هدفمند کردن مناسبات 
   2 )     مشارکت فعال در تصمیم سازی ها، تصمیم گیری ها و اقدامات مربوط
   3 )    بهره برداری از تجارب و امکانات فنی ، پشتیبانی و اقتصادی کشور های دیگر و سازمان های بین المللی  
   4 )     فراهم کردن زمینه اقدام مشترک در جلوگیری از ترانزیت  مواد مخدر
9-اتخاذ تدابیر لازم برای حضور و مشارکت جدی  مردم و خانواده ها در زمینه های پیشگیری ، کاهش آسیب و درمان معتادان 
10- توسعه مطالعات و پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در امر مبارزه با مواد مخدر و روان گردان  و پیشگیری و درمان معتادان باتکیه بر دانش روز دنیا و استفاده از ظرفیت های علمی و تخصصی ذیربط در کشور
11- ارتقاء و اصلاح ساختار مدیریت مبارزه با مواد مخدر و روانگردان به  منظور تحقق سیاست های کلی نظام و سرعت بخشیدن به فعالیت ها و هماهنگی در اتخاذ سیاستهای عملیاتی و کلیه اقدامات اجرایی و قضایی و حقوقی.

گزارش خطا